Chojnice 30.07.2023

Na dzisiejszej wystawie PENELOPA rozpoczęła MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI.
PENELOPA GryfonikowySwiat – Brabantczyk
Kl. Młodzieży.
V1,EXCELLENT, YOUTH WNNER, BEST JUNIOR.
Sędzia Jarosław Grunt (PL)