Gryfoniki na sprzedaż


Parys Ur.27.09.2019

O-Basic Instinct CC Ml.Ch.Pl.Ch.Pl.Zw Klubu ,Zw Polski, Grand Championa Polski.
M-Basia Kumpel od Serca Ml.Ch.Pl.,Ch.Pl.Ozi Gryfonikowy Świat Ur 27.08.2019

O-SJURPRIZ IZ PODMOCKOVJA ETERNAL JOY, Ml.Ch.Bialorusi,Ml.Ch.Pl,Ch.Pl,Ml.Zw Klubu ,Zw.Klubu
M-Wawa Gryfonikowy Świat Ml.Ch.Pl. Ch.Pl